Księga wieczysta jest ważnym dokumentem. Z pewnością warto ją mieć, to dokument który wraz z dołączonymi do niej aktami określa stan prawny nieruchomości. Jeśli chcemy kupić nieruchomość pierwsze kroki powinniśmy wykonać do sądu rejonowego, by sprawdzić jakie zapisy znajdują się w księdze wieczystej. Jeśli to my zamierzamy sprzedać mieszkanie, to kupujący z pewnością będzie chciał się zapoznać z takim dokumentem. Jak założyć księgę wieczystą?

Księga wieczysta- jak ją założyć?

Na początku warto zaznaczyć kto może wystąpić o założenie księgi wieczystej. O założenie księgi wieczystej może wystąpić właściciel danej nieruchomości lub posiadacz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Wniosek o założenie księgi wieczystej składa się w wydziale wieczystoksięgowym sądu rejonowego właściwego dla danej nieruchomości. Stosowny dokument można pobrać ze stron Ministerstwa Sprawiedliwości lub zapytać w sądzie rejonowym w wydziale wieczystoksięgowym. Wniosek taki musi zawierać dokładne dane nieruchomości dla której chcemy założyć księgę: dokładny adres działki lub budynku, jej numer i obszar. We wniosku o założenie księgi wieczystej powinien znaleźć się szczegółowy zapis wszystkich osób, które mają figurować w rejestrze jako właściciele nieruchomości.

Jeśli chcemy założyć księgę wieczystą, musimy się liczyć także z opłatą. Stała opłata wymagana przy złożeniu wniosku wynosi 60 złotych a to nie jedyny wydatek, który musimy ponieść.

Możesz również cieszyć się:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *